Badania specjalistyczne

BADANIA LABORATORYJNE

Alergologia
Cytologia i histopatologia
Hormony
Kał
Mocz
Markery nowotworowe
Posiewy
Serologia grup krwi

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Anoskopia
Audiometria
Badania elektroencefalograficzne (EEG) oraz elektromiograficzne (EMG)
Biopsje
Cystoskopia
Endosonografia
Gastroskopia
Holter EKG
Morfologia krwi
USG

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Badania profilaktyczne:
Wstępne – przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki, szkodliwe dla zdrowia.

Okresowe – u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego zaświadczenia.

Kontrolne – przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.

Aktualizacja książeczek zdrowia.

Prowadzenie badań psychotechnicznych dla kierowców zawodowych oraz pracowników z bronią.

Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP.

Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.

Leczenia i Badania

Leczenie czerniaka skóry
Leczenie chorób wenerycznych
Endoskopia
Lecznie zaćmy
Lecznie Raka Piersi
Leczenie Raka Nerki
Leczenie Raka Żołądka
Leczenie Raka Płuc