Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: [04.10.2023]

1) Wprowadzenie
Serwis internetowy nanfz.pl (dalej „Serwis”) dba o ochronę prywatności swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników Serwisu o sposobach, celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

2) Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest SAUF sp. z o.o. , z siedzibą pod adresem Paderewskiego 14, 62-510 Konin. W celu skontaktowania się z Administratorem, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@nanfz.pl.

3) Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, obejmują:

4) Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko.
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail.
Informacje o urządzeniu, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce.
Dane zbierane za pomocą plików cookies (zobacz sekcję 5).
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu:
Udostępniania treści i usług dostępnych w Serwisie.
Realizacji zgłoszeń i zapytań użytkowników.
Prowadzenia analizy statystycznej oraz doskonalenia jakości usług i treści dostępnych w Serwisie.
Marketingu i promocji własnych usług i produktów.
Pliki cookies
Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz świadczenia usług. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników. Użytkownicy mają możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie Serwisu.

5) Udostępnianie danych osobowych
Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników Serwisu podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług technicznych, wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Serwisu. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

6) Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed innymi zagrożeniami. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

7) Prawa użytkowników
Użytkownicy Serwisu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto, użytkownicy mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Zmiany w Polityce Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu wraz z datą ich wprowadzenia.

9) Kontakt
W przypadku pytań, uwag lub wniosków dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail: info@nanfz.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta w dniu 04.10.2023