Kał

Badanie kału polega na ocenie próbki pobranej z masy kałowej. Pobraną próbkę analizuje się pod względem konsystencji, zabarwienia, woni, obecności krwi, śluzu, ropy oraz resztek pokarmowych. Badanie to wykonuje się najczęściej w przypadku dolegliwości przewodu pokarmowego takich jak choroby zakaźne przewodu pokarmowego, choroby pasożytnicze, zaburzenia trawienia, a niekiedy podejrzeniu występowania nowotworu jelita grubego.