Regulamin

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin jest dokumentem określnającym zasady korzystania z internetowej platformy informacyjnej www.nanfz.pl
2. Portal nanfz.pl (zwany dalej Stroną) – oznacza internetową platformę informacyjną dotyczącą rejestru lekarzy specjalistów i przychodni na NFZ.
3. Właściciel – właścicielem portalu nanfz.pl jest firma SAUF sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Paderewskiego 9, 62-510 Konin, posiadająca NIP PL 665-299-72-06.
4. Użytkownik – to osoba prywatna korzystająca z portalu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony www.nanfz.pl jest właściciel.
2. Strona www.nanfz.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, jej przeznaczeniem jest informacja o dostępnych lekarzach specjalistach wybranej dziedziny oraz przychodniach na NFZ w wybranej specjalizacji na terenie poszczególnych miast i województw Polski.
3. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze strony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu strony, obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz celami i przeznaczeniem strony, a także w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz właściciela strony.
5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt.4 Regulaminu, właściciel ma prawo roszczenia z tytułu poniesionych strat i podjąć wszelkie działania w celu naprawy poniesionych w związku z tym szkód.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

1. Strona nanfz.pl oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny i są sporządzone z możliwą starannością – właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, jej uzupełniania czy też całkowitego usunięcia. Nie gwarantuje również, że treści są odpowiednie dla celów użytkownika.
3. Wszystkie dane lekarzy są pobrane z ogólnodostępnej bazy lekarzy z NFZ – właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości w aktualizacji bazy lekarzy i przychodni specjalistycznych z NFZ.

§ 4 Prawa autorskie

1. Cała zawartość strony (w tym jej treść, kształt, konstrukcja, kod) jest chroniona prawem autorskim polskim i międzynaridowym. Prawo do materiałów zamieszczonych na stronie jest zastrzeżone na rzecz właściciela lub firm i osób upoważnionych przez właściciela (np. klientów lub partnerów handlowych).
2. Zabrania się kopiować i rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie (elektroniczny lub mechaniczny) treści strony i jej elementów bez zgody właściciela.
3. Naruszenie licencji i praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością karną szczegółowo opisaną przez przepisy ustawy o prawach autorskich.

§ 5 Wskazówki techniczne

1. Używanie różnych przeglądarek lub prywatne ustawienia mogą mieć wpływ na wyświetlanie treści na stronie i powodować jej różnice.
2. Przy cyfrowym przetwarzaniu bazy danych mogą pojawiać się błędy.

§ 6 Polityka plików ‚cookies’

1. Przez pliki ‚cookies’ należy rozumieć dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.
2. Pliki ‚cookies’ używane są w celu spersonalizowania stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika. Należy przez to rozumieć także, tworzenie anonimowych statystyk, przez które możliwe jest polepszanie działania strony oraz dopasowania informacji wyświetlanych na owej stronie.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem, na każdej podstronie wyświetlany jest komunikat o treści „Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie”. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zgodzić się na używanie ‚cookies’.
4. Dane osobowe gromadzone za pomocą ‚cookies’ są zakodowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez osoby trzecie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednakże nie gwarantuje, że na stronie nie będą pojawiać się błędy.
3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi na adres: biuro@sauf.pl