EEG i EMG

Elektroencefalografia

(EEG) badanie to określa stan czynnościowy ośrodka układu nerwowego. Pomaga w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego m.in. padaczki.

Elektromiografia

(EMG) badanie to określa stan funkcji mięśni i nerwów. Stosowane jest w diagnostyce wielu chorób nerwowo-mięśniowych.
Całę badanie EMG składa się z czterech rodzajów badań. Pierwsze to elektroneurografia czyli badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych. Drugie to badanie mięśni oceniające sprawność badanego mięśnia. Trzecie to badanie transmisji nerwowo-mięśniowej, zaś czwarte to badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej.