Szybka terapia onkologiczna

W przypadku pacjentów onkologicznych najważniejszy jest czas. Im wcześniej pacjent chory na nowotwór złośliwy zostanie zdiagnozowany, tym ma większe szanse na przeżycie. Dlatego pacjenci z podejrzeniem nowotworu od 1 stycznia są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Co to jest szybka terapia onkologiczna?
To nowe rozwiązanie organizacyjne, które ma usprawnić prowadzenie pacjenta przez poszczególne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów, u których istnieje podejrzenie lub jest stwierdzony nowotwór złośliwy. Ani Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

W ramach tego pakietu onkologicznego powstała więc odrębna kategoria pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty. Dzięki tym zmianą pacjenci z nowotworami złośliwymi będą mieli kompleksową opiekę na każdym etapie choroby, natomiast czas oczekiwania pozostałych pacjentów na świadczenia specjalistyczne nie wydłuży się, ponieważ zmiany dotyczą tylko pacjentów onkologicznych, dla których powstaje osobna lista oczekujących .

Jakie są korzyści z wdrożenia pakietu onkologicznego ?

skrócenie kolejek dla pacjentów u których istnieje podejrzenie nowotworu,
uporządkowanie procesu diagnostyki i lecenia pacjentów,
wprowadzenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia,
wydłużenie życia pacjentów onkologicznych,
obniżenie kosztów leczenia poprzez wykrycie choroby we wcześniejszym stadium.