1616 przeszczepów

Wielki sukces w dziedzinie transplantologii w Polsce. W 2014 roku najlepsi specjaliści z całego kraju wykonali 1616 przeszczepów. Rozwój tej dziedziny jest bowiem priorytetem ministra zdrowia który od 2006 roku realizuje programy zdrowotne z zakresu transplantologii.
W 2011 został przedstawiony Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” którego głównymi celami są:
-zwiększenie przeszczepów narządów od zamarłych dawców,
-powiększenie liczby dawców szpiku którzy nie są ze sobą spokrewnieni,
-rozwój rejestrów dawców niespokrewnionych krwi pępowinowej,
-zwiększenie przeszczepów nerek od żywych dawców,
-unowocześnienie podmiotów leczniczych które przeszczepiają narządy, tkanki, komórki itp. oraz laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki itp..
-wdrażanie nowoczesnych rodzajów przeszczepiania narządów w grupach biorców o podwyższonym ryzyku,
-doskonalenie wszelkich systemów monitorowania, nadzoru, kontroli jakości w transplantologii.
Podsumujmy więc na dzień dzisiejszy działania Ministra Zdrowia:
37 podmiotów leczniczych zostało doposażonych w sprzęt medyczny,
7,5 mln zł zostało przekazanych na zakup sprzętu medycznego,
19 kontraktów na modernizację ośrodków transplantacyjnych,
9,5 mln zł przekazanych na modernizację wyżej wymienionych ośrodków,
68 lat to wiek najstarszego dawcy natomiast 19 to wiek najmłodszego dawcy,
151 wydanych odznak „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *