Dodaj lekarza | Regulamin

Toksykologia

Toksykologia jest to ogólna nazwa dziedziny medycyny, która zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych które negatywnie wpływają na organizm.

Toksykologię można podzielić na ogólna zajmującą się definicją pojęć, szczegółową badającą i opisującą trucizny oraz doświadczalną która śledzi los trucizn w organizmie.