Dodaj lekarza | Regulamin

Deklaracja wyboru lekarza udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Deklaracja lekarza.

 

Deklaracja wyboru pielęgniarki udzielejącej świadczeń z zakrsu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Deklaracja pielęgniarki

 

Deklaracja wyboru położnej udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Deklaracja położnej