Dodaj lekarza | Regulamin

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

 

 

 • Badania profilaktyczne:
  • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki, szkodliwe dla zdrowia.
  • Okresowe - u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego zaświadczenia.
  • Kontrolne - przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
 • Aktualizacja książeczek zdrowia.
 • Prowadzenie badań psychotechnicznych dla kierowców zawodowych oraz pracowników z bronią.
 • Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP.
 • Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.